Monday, March 23, 2009

Springboard Borealis


Griegakademiets komposisjonsklasse tyvåpnet Borealis 2009 med en konsert i Lepramuseet søndag kveld. Det ble en stemningsfull time med orgel, fagott og sang i kirken, og installasjon, video og fløytespill i storsalen i museet.
På bildet: Solveig Sørheim (orgel) og Kari Sundet (sang).

Borealis begynner for fullt tirsdag, på to viktige arenaer for det norske folk, nemlig traverbanen og biblioteket. Jeg vil forsøke å blogge som vanlig fra festivalen, samt legge bilder i et eget sett på Flickr.

Følg også med på Interinterinters blog!

No comments: