Thursday, February 12, 2009

This Heat

The Quietus har et lengre intervju med Charles Hayward om This Heat. Intervjuet er et utdrag fra boka "Totally Wired: Post-Punk Interviews And Overviews" av Simon Reynolds (Faber & Faber, 2009).
Her er noe Canterbury- og Wyatt-relatert materiale også, bl.a. via grupper som Quiet Sun og Raincoats. Mer informasjon om boka finner du i denne bloggen til Reynolds.

No comments: