Sunday, February 15, 2009

Die Stille im Kopf

Det er et 18 siders kapittel kalt "Ein Besuch bei Robert Wyatt" i boka "Die Stille im Kopf" av Karl Lippegaus (Nieswand Verlag 1991). Dette er andre utgave, den første kom i 1987 på Amman Verlag. Boka må du skaffe på bruktmarkedet.

Takk til Joe B.

No comments: