Wednesday, January 07, 2009

Ateister på kjøret

Herre Gud, hvor blir det av den satans bussen?

1 comment:

Anonymous said...

Du skal se den kommer. Insh'allah. H