Wednesday, December 17, 2008

Robert Wyatt’s Back Pages

Mojo har et nytt fint intervju med Robert Wyatt, hvor han snakker om de nyutgitte platene på Domino (og mye annet).
Wyatt tar det hele med ro, og mener ikke at plateutgivelsene akkurat må være høydepunktene i livet: "I wouldn’t say the records are the main events of my life; they’re more like the accidental off-shoots of my life. It’s not that I’m sitting doing nothing like a monk; it’s just that there’s lots to having a life apart from making records".
Mot slutten av intervjuet kan det se ut som om vi kan vente oss mer dansbar musikk fra Disco Bob! Way to go!

No comments: