Wednesday, December 31, 2008

Robert Wyatt boks

Clash lover at du kan vinne en boks med Robert Wyatt plater, om du greier å svare på et særdeles vanskelig spørsmål. Den boksen (som flere har lurt på hva er for noe) ser ut til å bestå av 9 originale CDer. Bra gevinst uansett det der.
Om å eie sine egne plater, og ha sterke familiemedlemmer sier Wyatt "They (Virgin) were amazed when after fifteen years we asked for it back. They huffed and they puffed but they couldn’t argue with the contract. If you’ve got management in the family it toughens the sinews. Paul Weller’s got his dad, I’ve got an Alfie."

Wyatting ønsker Alfie og Robert godt nytt år!

1 comment:

Anonymous said...

Ikke lett spørsmål det der... Pass... H