Tuesday, December 02, 2008

Dedicated to Hugh


Det blir to støttekonserter i London for Hugh Hopper, som sliter med økonomien etter kreftbhandling. 12. desember skjer det i The Oyster Building, Whitstable, med bl.a. Happy Accidents, Annie Whitehead og Lol Coxhill, mens Soft Machine Legacy, In Cahoots, Delta Saxophone Quartet (m. l.) spiller i 100 Club 14. desember.

No comments: