Sunday, November 30, 2008

Gjerstad/Nilssen-Love/Stephens + LOL

Paal Nilssen-Love og Frode Gjerstad turnerer England sammen med Nick Stephens (bassmann i Circulasione Totale Orchestra). På to av konsertene dukker Lol Coxhill opp også! Datoer tatt fra Nilssen-Love sin side.

Frode Gjerstad/Paal Nilssen-Love/Nick Stephens
Rumours at Cross Kings, London, UK (9/12)

Frode Gjerstad/Paal Nilssen-Love/Nick Stephens
Oxford Improvisors, Oxford, UK (10/12)

Frode Gjerstad/Paal Nilssen-Love/Nick Stephens
Blue Coat, Liverpool, UK (11/12)

Frode Gjerstad/Paal Nilssen-Love/Nick Stephens
Cafe OTO, London, UK plus Lol Coxhill (15/12)

Frode Gjerstad/Paal Nilssen-Love/Nick Stephens
The Lamp Tavern, Birmingham, UK plus Lol Cochill (16/12)

No comments: