Tuesday, July 22, 2008

Synge sammen?

Jeg har alltid vært av den oppfatning at det er noen områder nordmenn bør skånes for, eller at all aktivitet der bør reguleres uhyre strengt. Vi tåler ikke billig alkohol, vi egner oss ikke til karneval og vi bør ikke synge så mye i flokk. Dagens tema er sangen. Hvor mange nyskilte (og ikke-skilte) kjenner du, som synger i kor, og mener du bør komme på konsertene deres? Hvor mange markeringer har du vært på, der man plutselig skal synge en selvkomponert sang, eller en eldre tradisjonsrik sang med gammelmodig religiøs tekst? Det KAN hende at det blir fin stemning i forsamlingen. Går det virkelig an å hevde at det synges for lite?
Selveste Brian Eno gjør faktisk det! I en artikkel i Resurgence argumenterer han sterkt for at det bør dannes sanggrupper. Jeg merker meg at Eno mener man ikke bør opptre, og han sier dette om hva sang kan gjøre med deg "I believe that singing is the key to long life, a good figure, a stable temperament, increased intelligence, new friends, increased self-confidence, heightened sexual attractiveness, and a sense of humour." Høh!

1 comment:

Anonymous said...

Der reiste nakkehåra seg gitt..."Allsang på grensen" 12000 østfoldinger synger karaoke hver onsdag hele sommeren.

B