Tuesday, July 29, 2008

Blomstrende lyd

Jeg fikk bladd gjennom noen gamle numre av Nature forleden, og kom over et lite stykke kalt "Music grown from garden weeds". Det omhandler grafisk designer og musiker Dylan Martorell, som lager lydskulpturer med utgangspunkt i plantevekst, og hadde en utstilling av dem i Melbourne! Han begynner med å tegne plantevekst-algoritmer på papir, og lager musikken ut fra mønstrene han ser der. Selv har jeg hovedfag innen botanikken, men dette falt meg ikke inn gitt. Mer om Martorell på hans egen blogg "Hidden Archive", men jeg begynner å bli litt skeptisk siden informasjonen jeg finner på MySpace tyder på at det er en dame på 98 år, som er 1 cm høy! Ja, ikke det at jeg mener at det nødvendigvis er noe galt med 1 cm høye 98 årige damer.

No comments: