Friday, June 06, 2008

Delingskultur

I dag lanseres norske Creative Commons-Lisenser. Vi siterer fra creativecommons.no: "Tanken bak Creative Commons er å skape et fleksibelt rammeverk som gjør det mulig for opphavspersonen å dele (helt eller delvis) sin enerett til verket. Til hjelp for dette har organisasjonen utviklet et knippe lisenser som regulerer tilgjengeliggjøring, fremføringer og bearbeidelser av åndsverk."
I tillegg til at opphavsperson alltid skal navngis, kan man velge blant tre andre lisenselementer: "Ingen bearbeidelse", "Ikke-kommersiell" og "Del på samme vilkår". Les mer selv.
Eksempel på bruk (engelsk!): Flickr.

No comments: