Thursday, May 22, 2008

Paste


Billy Braggs "I Keep Faith" (fra "Mr. Love & Justice"), med Robert Wyatt i koret, er med på samleplata som følger med mai-nummeret av musikkmagasinet Paste (nr. 42).

No comments: