Friday, April 25, 2008

Mop MeuchiineFasinerende liveopptak av Mop Meuchine, som spiller komposisjoner av Robert Wyatt, under en konsert i februar i år. Først "Anachronist-A.W.O.L" (begge fra "Comicopera") og "British road" (fra "Old Rottenhat").

No comments: