Tuesday, April 01, 2008

I disse endetider


Sommerens vakreste eventyr går av stabelen på Koengen 1. juni. Da spiller KISS. De spiller sikkert ganske høyt også, for hva må vike for disse skumle herremenn? Mysteriesonatene i Mariakirken! Skriften på veggen: "I disse endetider: Redd stumpene!"

1 comment:

anna said...
This comment has been removed by a blog administrator.