Sunday, March 23, 2008

Stumpen til Mona Lisa

På tur i Stavanger påskeaften fikk jeg en åpenbaring, nemlig baken til Mona Lisa. Stencilen er laget av Nick Walker, og her er en video av ham mens han laget akkurat denne! Den ble gjort i forbindelse med NuArt i 2006.

No comments: