Friday, March 14, 2008

Sound Off!

Les intervju med Robert Wyatt i Sound Off! i dag. Sound Off! hevder å være et sted for informasjon om musikere som arbeider for økonomisk og sosial forandring. Intervjuet har derfor lite fokus på musikk, men mer på britisk og amerikansk politikk. Raddis!

No comments: