Saturday, March 08, 2008

Å nei, nå telte han deg også!

Jeg fikk med meg to sesjoner på bibliotekmøtet lørdag. Først ute var Even Flood med en gjennomgang av nyheter innen søking og søkemaskiner på nett. Han har en utrolig oversikt over hva som finnes, hva som kommer og hva som er på veg ut. Veldig bra. Han lover som vanlig å legge lenkesamling og presentasjon ut for alle. Når Flood mente Exalead var en liten tjeneste, med bare 8 milliarder sider, forklartes det slik:"8milliarder er ikke hva det en gang var". Så sant!
Neste forestilling var om brukerundersøkelser og trafikktelling. Fakultetsbibliotekar Ane Landøy (bildet) presenterte en spørreundersøkelse angående rumenske og norske studenters bruk av bibliotekenes ressurser. Sosiolog Hege Govasmark og førsteamanuensis Tord Høivik presenterte undersøkelser omkring hva folk egentlig driver på med i biblioteket, basert på observasjoner. Hva gjøres hvor og når, og er det sololøp eller sammen med andre? Jeg la merke til at ingen av dem hadde rubrikker for kjøssing i biblioteket (bare les Stig Holmås), men det kalles vel "annen aktivitet"?

4 comments:

Anonymous said...

Det var brukarteljingar Hege og Tord hadde gjort, ikkje teljingar over kva dei bibliotektilsette gjer. A

Svenn said...

Jeg tenkte på lånere/brukere som folk ja?

Anonymous said...

Kjøssing i biblioteket.. A

Svenn said...

Det er nok litt ulik aktivitet fra bibliotek til bibliotek ja.
Hmm.