Saturday, March 22, 2008

Fantastic Man

Via bloggen FullDetail.net kom jeg over bladet med den fengende tittelen "Fantastic Man". I siste nummer har de også et oppslag om Robert Wyatt, "The great Mr. Robert Wyatt and how he came to sing with such a tender voice". Det skulle bare mangle. Klikk deg inn her, så får du se litt av oppslaget.

No comments: