Sunday, February 10, 2008

Matching Mole x 2


Først et opptak av Matching Mole live i Paris 1972, inkl. et intervju med Robert Wyatt. Så en litt pussig video til en av verdens ypperste sanger "O Caroline". Litt mer om Matching Mole her og her.

No comments: