Monday, February 11, 2008

Andrew D'Angelo

Andrew D'Angelo er et nytt navn for meg, men jeg viderebringer oppfordringen om støtte pga manglende sykeforsikring. I et land der sykeforsikring er absolutt nødvendig for å overleve også økonomisk etter behandling, er det nok temmelig vanlig at musikere uten solid fast inntekt dropper utgiftene til forsikringen. D'Angelo har spilt med flere norske artister, som Anders Hana, Kjetil Møster, Morten Olsen og Øyvind Storesund. Se mer på groove.no.

No comments: