Thursday, January 03, 2008

Wyatt City Blues

Det er et 4-siders intervju med Robert Wyatt i Record Collector no 345 (January 2008). Jonathan Wingate intervjuer Wyatt, og de er innom de vanlige temaene: livet i rullestol, bitterhet mot Soft Machine, røyking og kommunisme. De kommer også inn på Wyatt's depresjoner gjennom livet, og det er krasse utfall mot imperiet og støtte til krigføring. Han sammenligner sitt liv med Ivor Cutler, som bar på en jødisk arv, mens Wyatt bærer på det å være engelsk!
De snakker om dagens musikk, og Wyatt svarer godt på spørsmålet om hvor den neste Charlie Parker skal kunne komme fra: "Well, I'm still quite happy with the first one, thank you".

No comments: