Monday, December 31, 2007

Hepp Hepp 08

Aaret slaar i Afskedskys
Over os et Rosendrys,
Saa den Fromme ender;
Paa dets Læber just jeg seer,
At en huld Forgjætning leer,
Det vist Skjæbnen kjender.
(Jonas Lie, Nytaarsaften).

Takk for det gamle, rævhållar!

No comments: