Tuesday, November 27, 2007

Danskene våkner

Politiken (25. november 2007) gir, som de fleste andre, fin kritikk til "comicopera". Det skrives så poetisk om "Vismanden Wyatt", at jeg bare må sitere forfatteren (Kim Skotte), som sier om stemmen "Med en paradoksal stemme der er lige så tynd, som den er fyldig, og lige så dyb, som den er høj--". Og så farer det rett ut i eventyret: "Uten at kunne gå et skridt er Robert Wyatt stadigvæk en slags stifinder, der følger en egen vej med sjælens syvmilsstøvler på". Vi får tilgi ham at han påstår at R.W. har vært medlem av Henry Cow. Dansker!

No comments: