Friday, November 23, 2007

Billy Bragg - Sexuality

Denne hyggelige tøysevideoen fra Billy Bragg passer vel godt på en frædda'? Hyggelig er det også å se Kirsty MacColl kore!

No comments: