Monday, October 01, 2007

Rolling Stone, Tyskland

Den tyske utgaven av Rolling Stone har denne måneden et 16 siders oppslag om Robert Wyatt og Soft Machine (takk til Joe for melding). I tillegg har medfølgende CD en sang av Kevin Ayers ("Run, Run, Run"). Ich habe keine Angst!

1 comment:

Anonymous said...

As you see there is a wyatt everywhere these days.Good days.pnk