Tuesday, October 02, 2007

Over alt

Robert Wyatt har vært presentert uhorvelig mange steder i det siste, som et ledd i oppkjøringen til hans siste album "Comic Opera". Vi har nevnt flere på bloggen før, men lager en liten oppsummering over steder hvor han er presentert i et visst monn (ikke bare anmeldelser). Flere kommer forhåpentligvis, når albumet endelig er ute på ordentlig. Kommenter om du vet av flere:
The Word (nr.55, sept 2007), "Sing like you speak" (2 sider)
Uncut (oktober 2007), "The freewheelin' Robert Wyatt" (4 sider)
Sonic (høsten 2007)(6 sider)
Wire (nr.284, okt 2007), "Saturday night and Sunday morning"
(8 sider)
Rolling Stone (tysk utgave, okt 2007) (16 sider)
Jazzwise (okt 2007)"Human nature" (5 sider og forsidebilde) - selges ikke i Norge?
PlanB - noen tipset meg -men hvem, hvor,når?
"Lost and found" 6 sider (inkl. innholdssiden m foto)
The Strait Times (Singapore) (24. sept 2007, "Weird Wyatt"
(1/2 side)
La Libre Belgique (24. sept 2007), "Litinéraire ragique et magique de Robert Wyatt" (2 store avissider)

Ny info lagt til etter publisering, takket være hyggelige lesere!

1 comment:

Anonymous said...

Med andre ord nå er den gamle reven innom alle kanalene!
Godt ikke Keith Moon dukker opp lenger,hadde vel bare vart 40 minutter før Robert hadde falt av vannvognen.pnk