Friday, October 19, 2007

Enda mer Wyatt i media

Guardian October 18: "I was trapped into being alive"
Daily Telegraph October 18: "Child-like charm of a pop survivor"
allmusic: "Pop During Wartime"
Isrish times Oct 17: "Meet the rebel on the record". Dette er ikke åpent tilgjengelig. Her er han klart skeptisk til å bli for populær, da dette blir kontraproduktivt pga press og stress. Får håpe han selger akkurat nok av den siste utgivelsen da.

No comments: