Tuesday, October 09, 2007

Comicopera anmeldelser

Noen henvisninger til Wyatt's siste, som ikke er nevnt før i bloggen: Dagbladet, VG, Pitchfork, Guardian, Frieze, BBC, Twisted Ear.

No comments: