Sunday, October 14, 2007

Blogging

Musikkbloggere på "symposium", se deres tanker om blogging: "Blabbin’ the Night Away: The rockcritics.com Music Blogger Symposium". Jeg har en følelse av at det nå stadig hintes om at blogging var det forrige, som var morsomt, og havner på feil side av "what's hot, and what's not". Det er fortsatt mange millioner tullinger som driver på. Husk at kommentarene og lenkene ofte er minst like festlige, som bloggpostene. I "Spook Country" av William Gibson, sies det på denne måten:
“---But think about blogs, how each one is actually trying to describe reality”
“They Are?”
“In theory”
“Okay?”
“But when you look at blogs, where you’ve most likely to find the real info is in the links. It’s contextual, and not not only who the blog’s linked to, but who’s linked to the blog.”
William Gibson “ Spook Country” (Penguin. Viking. 2007).

No comments: