Friday, September 07, 2007

Signert Kevin Ayers?

Vil du skaffe et signert eksemplar av den nye Kevin Ayers CDen (Unfairground)? Her er meldingen fra Uncut, som forteller hvor du skal stille: "The signing will take place at the Talbot Road branch of Rough Trade Records, next Tuesday, September 11 at 6pm". Vi kommer tilbake til den nye utgaven av Uncut, som har et stort Wyatt-oppslag!

No comments: