Sunday, September 30, 2007

Enda mer nytt

Det er flere utgivelser av interesse for Robert Wyatt og Canterbury fans på Reel Recordings:
Kevin Ayers And The Whole World (med Wyatt):
"Hyde Park Free Concert 1970"
Pam and Gary Windo: "Avant Gardeners"
GF Fitzgerald & Lol Coxhill: "Echoes of Duneden".

Robert Wyatt er med på Julian Benedikts DVD "Play your own thing: A story of jazz in Europe" (Euroarts)

No comments: