Tuesday, September 11, 2007

Bladene faller om høsten


Oktoberutgaven av Mojo er snart på veg til en kiosk nær deg. Som vanlig er det Pink Floyd (les: StonesFloydDylan)på forsiden, men for Wyattsamlere kan det opplyses om at Soft Machines "I should have known" (fra "Jet Propelled Photographs") er på medfølgende CD "In search of Syd". Kevin Ayers er også representert med "Oh Wot A Dream" fra "Bananamour".

Oktoberutgaven av Uncut har et større intervju med Robert Wyatt (venter på det bladet!).

No comments: