Monday, August 06, 2007

Wyatt snakker


Se dette fine Robert Wyatt opptaket fra tidlig 90-tall, der han snakker om Alfie, Rock Bottom mm. Tekstet på fransk, for dere frankofile!

1 comment:

Anonymous said...

Ja,også Robert allmighty måtte ha et spark i baken før han kom igang med den kreative selvrealiseringsprosessen,eller sjølvberging e vel rette ordet.Bra intervju.Har ellers som sagt den italienske videon om RW . pnk