Thursday, August 23, 2007

Summer of loveOg hvordan var sommeren i år? Opp i røyk? Det er utrolige 40 år siden den store "summer of love". 1967 har fått nostalgifaktor 11, og gubbene har våte drømmer om hippieverdier (fred, frihet og alt gratis eller sex and drugs and rock and roll) (bare sjekk Mojo, Uncut osv). Wyatting anbefaler Cheech and Chong, for å se hvordan det gikk. Dette er gutter som blåser i det meste. Se vedlegget til "Big Bamboo", et svært jointpapir, som det røykes brukte sokker i. Wow man!
"(What's So Funny 'Bout)Peace, Love And Understanding" - Elvis Costello
"I'll love the police as they kick the shit out of me" - Frank Zappa

No comments: