Monday, July 02, 2007

Jazzhistorie
Jazzfestivalen på Kongsberg begynner denne uka, og så står Molde for tur. Da passer det vel å minne om noen utgivelser angående norsk jazzhistorie? Se Jazzbasen fra Nasjonalbiblioteket og Norsk Jazzarkiv. Her finner du fulltekstversjoner av Bjørn Stendahl og Johs Berghs tre jazzbøker om "gammeltida", og en av Steinar Kristiansen om tiden etter 1960:
Jazz, hot & swing, Jazz i Norge 1920-1940 (1987)
Sigarett stomp, Jazz i Norge 1940-1950 (1991)
Cool, kløver & dixie, Jazz i Norge 1950-1960 (1997)
Jazz i Norge etter 1960 (2001).
Molde, og jazzmiljøet der, har i alle fall fått fire bøker:
Stig Andersen og Arild Steen: Moldejazz (Gyldendal, 1971)
Terje Mosnes: Jazz i Molde I (1980)
Terje Mosnes: Jazz i Molde II (1991)
Øyvind Aasgård: Stort miljø i liten by (2003)

No comments: