Friday, June 29, 2007

Når skogane blånar

Bærmeldinga på Vestlandet: Nå er det like før altså. Fuglene skiter allerede blått!

No comments: