Saturday, June 02, 2007

Gamle blader
Jeg gikk gjennom noen gamle musikkblader, og "klikket" på noen Wyatt-relaterte artikler og illustrasjoner. Flere er lagt ut på Flickr, i mitt Wyatt sett.
Illustrasjoner av (topp - bunn): Ivan Allen (Mojo), Louise Weir (Mojo) and Michelle Turiani (Wire).

No comments: