Thursday, May 31, 2007

Troll i Ordforord!

Du verden, det kom enda et nummer av Ordforord! Dette magasinet bør støttes. Ikke bare har det bra artikler, det er også den eneste aktøren i verdensrommet, som har henvist til den beskjedne bloggen Wyatting i reklameøyemed. Enten så har de teft, eller så er de helt desperate.

No comments: