Tuesday, May 29, 2007

Menn

Jepp, jeg har lest Joyce! "Bare" Dubliners da, men jeg kan med klar røst hevde "Jeg har lest Joyce". Jeg syns det kommer alt for sjelden frem i media at menn er noen flotte folk! Derfor tar vi med denne fine passasjen fra novellen "A mother" (J. Joyce: Dubliners, Penguin Popular Classics): "She respected her husband in the same way as she respected the General Post Office, as something large, secure and fixed; and though she knew the small numbers of his talents she appreciated his abstract value as a male". OK det høres ikke ut som den mest ildfulle og fantasifulle karen, men man skal ikke kimse av hans "--abstract value as a male"!

No comments: