Sunday, April 22, 2007

På veggen
Tagging på husvegger er noe griseri, og virker bare forsøplende. Noen husveggkunstnere kan imidlertid få en til å trekke på smilebåndet, som "Dolk" i Bergen, med sine utstillinger i offentlig rom. Hva kalles denne uttrykksformen? Sjablonggrafitti?

1 comment:

marius said...

stencil art heter det.

:D