Monday, April 02, 2007

Heh?

Dagbladet slår overskriftsmessig fast at "Rockemusikere går klar av støyskader", men modererer seg i artikkelen, og sier at "noen" synes å tåle det meste. Artikkel i Tidsskrift for den norske lægeforening konkluderer med "Rockemusikere synes å ha økt risiko for å utvikle hørselsskade".
Sørg for skikkelig hørselsvern, investér i spesialstøpte ørepropper, selv om du bare er publikummer. Jeg kan tåle flere Noxagt konserter pga mine, og kan fortsatt høre fuglesangen.

No comments: