Monday, February 05, 2007

Borealis

Programmet til Borealis 2007 i Bergen (inkl. et par dager med vorspiel) ser ut til å være klart nå. Her er det muligheter for å få seg en kulturell tur utenfor de mest opptråkkede stiene.

No comments: