Monday, January 15, 2007

Løsrevet

Jeg har stor sans for sitater tatt helt ut av sin sammenheng. Det er morsommere å lage sammenhengene selv. Boka "Sitater fra femti års muntlig praksis" av Georg Johannesen (Spartacus 2006), er en gullgruve i så henseende.

Vi tar et par eksempler:
"Glade og gemyttelige bergensere er det verste jeg vet" (BT 1993)
"Det sies at alle veier fører til Rom. Men hvorfor må alle innom Bergen sentrum" (Aftenposten 1999)

No comments: