Tuesday, October 31, 2006

Ego

forskning.no meldes det i dag at vi har blitt enda flere, som har en oppfatning av oss selv som egne individ. Elefanten er nå med i selskapet, sammen med mennesket, menneskeapene og delfinen. Var ikke det snabla interessant?

No comments: