Monday, September 25, 2006

Who's the one we all adore, and follow faithfully?

Endelig, nå ligger den klar på nettet: "The Official Robert Wyatt Fanclub Song"! Den framføres av Karen Mantler med flere, på vanlig Mantler-vis, med pussig melodi, og tørrvittig tekst.
"He's not some Mickey Mouse or fake ce-le-bri-ty
Unlike so many others he's got in-te-gri-ty"

No comments: